TV de Wiekslag

De Club


TV de Wiekslag is sinds 1973 gelegen in het prachtige natuurgebied Het Lierdal. We hebben 6 buitenbanen tot onze beschikking die allemaal zijn voorzien van smashcourt. Dat maakt dat we zowel zomers als winters kunnen tennissen. 

De vereniging bestaat uit een bestuur en verschillende commissies. Samen zorgen zij ervoor dat het park netjes onderhouden wordt, de banen verzorgd worden, het clubhuis open is, de ledenadministratie op orde is, er wat georganiseerd wordt, en alles wat er bij komt kijken om de club goed draaiende te houden. Vanzelfsprekend kunnen we hier altijd hulp bij gebruiken, schroom dus niet om samen met ons de vereniging leefbaar te houden.

Bestuur

Commissies

Onze vereniging draait op vrijwilligers. Wij kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Meldt u zich aan!!

Om tennis voor iedereen mogelijk en gezellig te maken moet er veel werk worden verzet. De verschillende activiteiten en het werk binnen de vereniging zijn ondergebracht in diverse commissies. De voorzitters van de commissies maken deel uit van het verenigingsbestuur.

  • De TC/Activiteitencommissie, organiseert en regelt de competitie en clubkampioenschappen, ons Open Toernooi en diverse andere evenementen. De commissie bestaat uit Ernst Evers (voorzitter), Marieke Plas (competitie), Camille Cammaert (open toernooi), Hellen Ubachs, Joost te Riet en Hans de Jong.
  • De Jeugdcommissie organiseert en regelt de competitie en clubkampioenschappen en diverse andere evenementen voor de jeugd. In deze commissie zitten Sjoerd Verkaart (voorzitter), Jeanine Antons, Sofie Cornelis, Ivanka van der Heijden, Stephanie Nas en Cassandra Verspeek. De commissie kan nog versterking gebruiken. 
  • De Park en Clubhuiscommissie houdt zich bezig met het onderhoud van het park en clubhuis en bestaat uit  voorzitter Colin Jennings samen met Ed Reinders voor de clubhuis en Ron Werther voor de clubhuisdienst indeling.
  • Ook kent de club een Sponsorcommissie. Deze commissie regelt alles (zoeken sponsoren, contracten) met betrekking tot sponsoring van onze vereniging. Op dit moment is Maurice Muijsers het enige lid van deze commissie. We zijn dringend op zoek naar één of twee enthousiaste sponsorenwervers.

Missie & visie

De missie van T.V. De Wiekslag is om haar leden op een zo prettig mogelijke manier in de gelegenheid te stellen om op verschillend niveau, in een sportieve en ontspannen omgeving van het tennisspel te laten genieten. In de visie van T.V. De Wiekslag zouden er zo veel mogelijk leden, als haalbaar in verhouding tot het aantal banen, lid moeten kunnen worden van T.V. De Wiekslag. Daarnaast moet elk lid in staat worden gesteld om door middel van training, competitie en/of vrij spelen maximaal te genieten van het tennisspel. T.V. De Wiekslag zorgt daartoe voor de noodzakelijke middelen zoals daar zijn goede banen en materialen, een goed ingericht clubhuis, regelmatige activiteiten om het verenigingsgevoel te stimuleren en voldoende financiële middelen om dit alles te realiseren.

Trainers hebben wij niet in dienst, maar er zijn wel ervaren freelance trainers die op onze banen tennisles geven.

De inkomsten van T.V. De Wiekslag bestaan uit contributie, opbrengsten bar en sponsoring.

In de visie van het bestuur moet sponsoring er uit bestaan dat er een relatie wordt opgebouwd tussen een sponsor en (een of meerdere activiteiten van) T.V. De Wiekslag. Wij streven naar een goede relatie en betrokkenheid bij onze vereniging.

 

Deel deze pagina...

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Del.icio.us icon
Pinterest icon
e-mail icon

Gaan we tennissen vandaag?

Mededelingen

Wiekslag Open 2021
De Wiekslag Open 2021 kan i.v.m. het Coronavirus niet door gaan